back to home dude

Star Pirate: Inception

Star Pirate: Inception

về Star Pirate: Inception

loại bỏ những tàu không gian của kẻ thù và tập hợp năng lượng để nâng cấp sức mạnh. Hãy hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và đánh bại cả một liên đoàn hung ác!