back to home dude

Star Bunny

Star Bunny

về Star Bunny

Chú thỏ nhỏ bé này chẳng sợ bất kỳ điều gì. Chú ta bắn tất cả những kẻ tấn công để bảo vệ nhà của mình.