back to home dude

Stalingrad

Stalingrad

về Stalingrad

Bạo vệ thành phố Stalingrad của Nga khỏi Đức quốc xã trong thế chiến thứ II. Chống lại những đợt tấn công với vũ khí của bạn. Xây dựng những nhà máy để sản xuất những vũ khí mạnh hơn.