back to home dude

Stair Fall 2: Deluxe

Stair Fall 2: Deluxe

về Stair Fall 2: Deluxe

sử dụng chuột vi tính để đẩy những hình nhân trắng này ra khỏi bậc thang. Bạn sẽ nhận được điểm phù hợp với mức độ thiệt hại mà bạn đã thực hiện!