back to home dude

Stackerix

Stackerix

về Stackerix

Chất những vật thể này lên sao cho chúng đạt đến một chiều cao nhất định trong trò chơi này sao cho những khối hình với cùng màu sắc không đụng vào nhau.