back to home dude

Sqirlz

Sqirlz

về Sqirlz

Hãy đưa người hùng nhỏ tới khối cam những không được để anh ấy chạm đất. Bạn có thể di chuyển khối đỏ bằng cách nhấp chuột vào chúng. Liệu bạn có thể giành được 3 sao mỗi cửa?