back to home dude

Spunky Vs Aliens

Spunky Vs Aliens

về Spunky Vs Aliens

Chú chó Spunky sẽ bảo vệ trái đất khỏi những kẻ ngoài hành tinh xấu xa! Dùng chuột để né kẻ địch và dùng súng để bắn chúng tan xác! Mua nâng cấp cho tàu bằng tiền thu được!