back to home dude

Splash Back

 Splash Back

về Splash Back

Bấm vào các bong bóng lớn hơn để làm cho chúng nổ. Chúng sẽ biến mất cùng với các bong bóng nhỏ bên cạnh chúng. Tiếp tục thực hiện điều này cho đến khi bạn xóa sạch sân chơi, nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có một số lượng hạn chế cú nhấp chuột!