back to home dude

Spin Mania

Spin Mania

về Spin Mania

Nối các ống nước cùng màu và loại bỏ chúng. Chú ý đến nhiệt độ. Nếu chúng quá nóng, một hàng mới sẽ được thêm vào.