back to home dude

Spikes tend to Kill You

Spikes tend to Kill You

về Spikes tend to Kill You

Tránh những quả cầu gai và nhảy đến cổng thoát xem bạn có thể vượt qua tất cả những cấp độ trong trò chơi đầy thử thách này không nhé?