back to home dude

Spectrum Heist

Spectrum Heist

về Spectrum Heist

Bạn có đủ nhanh nhẹn và phản ứng nhanh không nào? Hãy cảnh giác với môi trường xung quanh và thay đổi màu sắc trang phục để vượt qua tất cả những chướng ngại vật.Khi bạn thể hiện càng tốt, bạn sẽ ghi được càng nhiều điểm.