back to home dude

Spect

Spect

về Spect

Ồ không, bạn đang bị nhắm bắn đấy! Đó là điều bạn phải luôn cẩn thận trong cả chuyến đi trong không gian của bạn! Chắc chắn rằng bạn sẽ không bị hạ gục và cố đánh bại kẻ thù. Bắn tên lửa của kẻ thù trước khi chúng có cơ hội bắn bạn. Điểm cao nhất bạn đạt được ở trò chơi này là bao nhiêu?