back to home dude

Spartacus: First Blood

Spartacus: First Blood

Về Spartacus: First Blood

Chiến đấu để sống còn! bạn bị rơi vào đấu trường la mã cổ và bây giờ bạn cần phải chiến đấu với những đối thủ! hạ gục chúng, tước vũ khí của chúng và trở thành nhân vật yêu thích mới của những khán giả!