back to home dude

Sparky

Sparky

về Sparky

Dùng chuột để dẫn đường cho Sparky tới đích mà không va vào tường. Nếu bạn va vào một vật cản, bạn sẽ phải bắt đầu lại. Bạn cũng phải thu thập tất cả đồ vật để được cộng điểm.