back to home dude

Spark

Spark

Về Spark

Hoàn thành những nhiệm vụ bằng cách tìm ra những cổng thoát ẩn náu hoặc tiêu diệt những kẻ thù. Sử dụng máy quạt kéo để giải quyết trò chơi và tránh những tên lửa phóng đến!