back to home dude

Spades Spider Solitaire

Spades Spider Solitaire

về Spades Spider Solitaire

Di chuyển 8 sấp bài trong trò chơi bằng cách xếp những lá bài theo đúng thứ tự từ Già đến Ách. Hãy hoàn thành trò chơi trong vòng 10 phút.