back to home dude

Spaceship

Spaceship

Về Spaceship

Hãy bật loa thật lớn và tận hưởng âm thanh tuyệt vời của trò chơi bắn phi thuyền! Bắn hạ phi thuyền địch để nâng cấp vũ khí. Thu nhặt thật nhiều tiền, năng lượng và điểm.