back to home dude

Space Lines

Space Lines

về Space Lines

Cố gắng bắn vỡ các quả bóng trước khi chúng bị rơi vào hố đen, bằng cách kết hợp ít nhất ba quả bóng cùng màu với nhau! Bạn làm được càng nhanh thì số điểm càng cao!