back to home dude

Space Kid

Space Kid

về Space Kid

Đây là một hành tinh lạ kỳ. Tất cả những con vật đều muốn túm lấy bạn, nên bạn phải nhanh tay loại bỏ tất cả chúng trước khi quá trễ.