back to home dude

Space Action

Space Action

về Space Action

Vào trong chiếc phi thuyền và tiến lên chống đối với hàng trăm kẻ thù! Sử dụng tia la de để bắn những kẻ thù, nhưng nhớ đừng để bị tránh trả nhé!