back to home dude

South Park Reel Chaos

South Park Reel Chaos

Về South Park Reel Chaos

Những người bạn tại Công viên phía Nam đang gây ra rất nhiều rắc rối. Nhưng nếu họ có thể mang đến nhiều tiền cho bạn tại thời điểm này thì sao? Hãy bắt đầu xoay và hãy xem xem họ có thể giúp bạn tại thời điểm này như thế nào. Hãy chọn phương án đặt cược tốt nhất nhưng cũng đảm bảo rằng bạn sẽ chiến thắng giải thưởng lớn!