back to home dude

South Africe 2010

South Africe 2010

về South Africe 2010

Đánh bại đối phương trong trận phạt đền này! chọn hướng, sức, và độ cong của đường banh và cố gắng đá banh vào khung thành.