back to home dude

Soup Chạy

Soup Chạy

Về Soup Chạy

Giúp chú chuột Hamster này sống sót lâu nhất có thể! Tránh những vật cản nguy hiểm và thu thấp năng lượng để sống lâu hơn. Bạn có thể mở khóa tất cả các màn chơi trong trò chơi này không?