back to home dude

S.O.S. 2

S.O.S. 2

về S.O.S. 2

Hãy đi qua những khu vực khác nhau bằng chiếc xe tăng cốt thép của bạn. Đánh bại kẻ thù nhưng đừng đụng vào những vật cháy nổ nào cả. Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn có thể đạt được 3 ngôi sao ở mỗi cấp độ!