back to home dude

Sonic trượt tuyết 3 chiều

Sonic trượt tuyết 3 chiều

về Sonic trượt tuyết 3 chiều

Chỉ cho Sonic vượt qua các cấp độ trong trò trượt tuyết này phối hợp với những trò đòn và dốc.