back to home dude

Sonic Truck

Sonic Truck

về Sonic Truck

Lái càng nhanh càng tốt và thu nhặt càng nhiều nhẫn vàng càng tốt trên đường đi. Cẩn thận đừng đánh rơi chúng trong lúc di chuyển