back to home dude

Sonic trong vườn

Sonic trong vườn

về Sonic trong vườn

Hãy ném táo vào những kẻ thù đang bay, nhảy lên trên những kẻ thù đang bò và đừng chạm vào thuốc độc nha.