back to home dude

Sonic the Hedgehog: Character Designer

Sonic the Hedgehog: Character Designer

về Sonic the Hedgehog: Character Designer

Bạn hãy tạo riêng cho mình một nhân vật Sonic độc nhất bằng cách chọn tất cả những bộ phận khác nhau và tô màu cho chúng.