back to home dude

Sonic RPG: Eps 8

Sonic RPG: Eps 8

về Sonic RPG: Eps 8

Siêu nhân Sonic và Hyper Shadow sẽ lập thành đội chống lại Seelkadoom? Liệu Seelkadoom có thể trốn thoát được lần nữa, hay đây sẽ là trận đánh cuối cùng? Hãy chọn đúng chiến thuật và bạn sẽ tìm ra câu trả lời.