back to home dude

Sonic RPG: Eps 3

Sonic RPG: Eps 3

về Sonic RPG: Eps 3

Super Sonic và Shadow đang chuẩn bị hạ gục Seelkadoom! Cùng lúc, Nights đang chiến đấu cùng Reala, và Knux đang tiến đến lâu đài bóng tối! Hãy quyết xem bạn sẽ sử dụng những cuộc tấn công nào để đánh bại những kẻ thù của bạn!