back to home dude

Sonic Ride

Sonic Ride

về Sonic Ride

Nhanh lên nào Sonic! Lợi dụng sườn đồi để tăng tốc và độ cao sao cho bạn có thể tập hợp tất cả những chiếc nhẫn vàng.