back to home dude

Sonic Heroes Puzzle

Sonic Heroes Puzzle

về Sonic Heroes Puzzle

Sonic cần sự giúp đỡ của bạn! Cậu ấy muốn lấy tất cả những chiếc nhẫn, Tails muốn những viên kim cương đẹp nhất và Knuckles muốn thể hiện sức mạnh của cậu ấy. Bạn có thể sử dụng khả năng của từng nhân vật để đạt được điểm số cao nhất?