back to home dude

Sonic cực sáng.

Sonic cực sáng.

về Sonic cực sáng.

Chỉ đạo Sonic qua những cấp độ trong khi tránh xa những con vật. Thu nhặt những đồng tiền và điểm.