back to home dude

Sống sót để chết 1

Sống sót để chết 1

về Sống sót để chết 1

Bạn ở một mình trên hòn đảo này. Hãy tự vệ và tiêu diệt tất cả những zombie đáng sợ.