back to home dude

Sống sót

Sống sót

về Sống sót

Bạn là một trong những người cuối cùng còn sống, nhưng bạn sẽ tồn tại được bao lâu? Bắn lũ thây ma trước khi chúng phá hủy bạn. Bạn có thể thêm điểm bằng các mục tiêu khác để trở nên mạnh hơn sau mỗi trận chiến!