back to home dude

Sole Gunner

Sole Gunner

về Sole Gunner

Thực hiện theo cách của bạn thông qua các cấp độ đầy thách thức với chỉ một khẩu súng để tự bảo vệ mình! Nạp năng lượng khác nhau để lớn mạnh hơn. Bạn sẽ xoay sở để đánh bại tất cả các quái vật to lớn này thế nào?