back to home dude

Số ngẫu nhiên

Số ngẫu nhiên

Về Số ngẫu nhiên

Hãy thử sự may mắn với những chiếc máy này. Bạn phải chơi và giành điểm, rồi lấy những điểm đó mang ra ngân hàng để có được số tiền lớn hơn. Có lẽ bạn sẽ có cơ hội trở thành triệu phú khi rời chiếc máy.