back to home dude

Snowy Sue

Snowy Sue

về Snowy Sue

đóng vai Sue và đi qua tất cả 9 cấp độ khác nhau! Tập hợp càng nhiều những vật thể càng tốt để đánh bại những kẻ thù của bạn bằng cách nhảy lên trên đầu họ!