back to home dude

Snowball Pinball

Snowball Pinball

về Snowball Pinball

chơi trò pinball với những người tuyết! cố gắng đạt điểm cao nhất mà không để banh rơi tan chảy trong đốm lửa! Kích hoạt nam châm đúng lúc để tập hợp những viên kim cương!