back to home dude

Snoep Bevrijen

Snoep Bevrijen

về Snoep Bevrijen

Hãy tìm kiếm các cửa và thu thập thật nhiều bánh kẹo. Bạn phải nhặt bom và đặt chúng gần kẻ thù để làm chúng nổ tung. Cánh cửa sẽ chỉ mở khi tất cả đồ ngọt đã được bảo vệ.