back to home dude

Sniper Scope 2

Sniper Scope 2

Về Sniper Scope 2

hãy đóng vai một sát thủ thuê và loại bỏ mục tiêu của bạn với khẩu súng nồng! Bạn có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà không tình cờ làm bị thương những người ngoài cuộc vô tội không?