back to home dude

Sneaky Sniper 3

Sneaky Sniper 3

về Sneaky Sniper 3

Loại bỏ những mục tiêu của bạn trong trò chơi bắn tỉa này. Nhắm chính xác sao cho bạn không bắn nhằm người hoặc để cho kẻ thù nhận ra bạn!