back to home dude

Snazzle

Snazzle

về Snazzle

Đặt những mũi tên trên sân sao cho bạn có được tất cả những khối vuông trắng! Suy nghĩ thứ tự mà bạn có thể nhặt chúng lên, nếu không bạn sẽ bị thua.