back to home dude

Snap the shape Hawaii

Snap the shape Hawaii

Về Snap the shape Hawaii

Đặt các hình khối vào đúng chỗ để mọi thứ được lấp đầy đúng cách. Nếu bạn vẫn còn lại các khối sau khi điền vào chỗ trống, thì bạn đã sai ở đâu đó. Vậy nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn đặt chúng. Bạn sẽ trở thành vị vua khối chứ?