back to home dude

Snail Bob 4: Không gian

Snail Bob 4: Không gian

Về Snail Bob 4: Không gian

Hãy giúp Snail Bob trong suốt chuyến hành trình hào hứng của anh ta trên không gian! Kích hoạt những vật thể khác nhau và đi qua cấp độ kế tiếp. Bạn có đủ điều kiện để tìm ra tất cả những ngôi sao ẩn nấu?