back to home dude

Snail Bob 3

Snail Bob 3

về Snail Bob 3

sử dụng những vật thể khác nhau để hướng Bob the Snail đến đích của mỗi cấp độ một cách an toàn. Bạn có thể tìm ra 3 ngôi sao ẩn náu ở từng cấp độ không?