back to home dude

Smiley

Smiley

về Smiley

Hãy tạo ra các nhóm có ba hay nhiều smiley bằng cách xoay và di chuyển.