back to home dude

Smashing Soccer

Smashing Soccer

Về Smashing Soccer

Hãy thử cảm giác của 1 thủ môn và chặn không cho banh vào khung thành!Sử dụng găng tay để bắt banh và chắn khung thành. Bạn chỉ có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp khi bạn tích lũy đủ điểm.