back to home dude

Smashing Arkanoid

Smashing Arkanoid

về Smashing Arkanoid

Hãy phá hủy tất cả những viên gạch và bắt những bonus. Cố gắng đừng làm rơi quả bóng!