back to home dude

Smart Birds

Smart Birds

về Smart Birds

Một số lượng bạn bè của các chú chim bị mắc kẹt trong chiếc đồng hồ. Hãy cố gắng giải thoát cho chúng.